انقلاب اسلامی با اتکاء به قدرت مردم ، آسیب ناپذیر است .

مقام معظم رهبری

آمار کل مشارکت کنندگان راهپیمایی مجازی 22 بهمن

0

از حضور حماسی و دشمن شکن شما سپاس گذاریم.